Indie są jedną ze światowych potęg pod względem liczby spółdzielni i spółdzielców, a rola spółdzielczości w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju jest nie do przecenienia. W 2009 roku do Konstytucji Indii wprowadzono nawet poprawkę głosząca, że prawo do tworzenia spółdzielni jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Stosunki pomiędzy władzami państwowymi a spółdzielczością, której głównym reprezentantem jest Krajowy Związek Spółdzielczy Indii (NCUI), układały się najczęściej wzorowo, choć czasem dochodziło do pewnych napięć, zwłaszcza na tle nadmiernej ingerencji Państwa w sprawy spółdzielczości; zwykle udawało się je jednak rozładować. Dalszej dobrej współpracy obu stron służyć będzie powołanie w lipcu tego roku w rządzie Indii nowego resortu – Ministerstwa ds. Spółdzielczości.

Hasłem Ministerstwa jest Poprzez spółdzielczość do dobrobytu, a ma ono siedem głównych celów:

  1. promowanie modelu rozwoju gospodarczego opartego na spółdzielczości, w tym ducha odpowiedzialności wśród członków w celu rozwoju kraju,

  2. wzmocnienie ruchu spółdzielczego w Indiach i pogłębienie jego zasięgu aż do najniższych szczebli,

  3. koordynacja działań w zakresie spółdzielczości we wszystkich sektorach (przy czym odpowiednie ministerstwa są odpowiedzialne za spółdzielnie w swoich obszarach zainteresowania),

  4. tworzenie odpowiedniej polityki, ram prawnych i instytucjonalnych, aby pomóc spółdzielniom w podnoszeniu swojego potencjału,

  5. sprawy dotyczące krajowych organizacji spółdzielczych i Krajowej Korporacji  ds. Rozwoju Spółdzielczości,

  6. zakładanie, regulowanie i likwidacja spółdzielni, których przedmiot działalności obejmuje więcej niż jeden stan,

  7. szkolenie personelu wydziałów spółdzielczych rządów stanowych i instytucji spółdzielczych. Do tej pory sprawami spółdzielczości zajmował się wspólny sekretarz w Departamencie Rolnictwa i Spółdzielczości, był to więc dużo niższy szczebel  niż obecne Ministerstwo.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie