Po raz siódmy już opublikowany został „Światowy Monitor Spółdzielczy” – ranking największych spółdzielni na świecie opracowywany dorocznie wspólnie przez Międzynarodowy Związek Spółdzielczy i EURICSE (Europejski Instytut Badawczy Gospodarki Spółdzielczej i Społecznej w Trydencie), oparty o dane za 2016 rok zebrane dla 2575 organizacji spółdzielczych. Wśród 300 największych z 26 krajów, po 33% stanowią spółdzielnie rolno-żywnościowe oraz ubezpieczeniowe (łącznie z towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych), 20% handlowe (spożywców, handlu detalicznego i hurtowego), 7% banki spółdzielcze i spółdzielnie usług finansowych, 4% przemysłowe i łącznie 3 % innych branż (m. in. zdrowia, opieki społecznej, edukacji itp.). Łączne obroty wszystkich tych spółdzielni wyniosły nieco mniej niż w poprzednim roku – 2.018,02 miliarda dolarów USA (2.164,23 mld w 2015 r.).

Nieco się też zmienił ranking w ciągu tego roku. Pierwsza dziesiątka wygląda obecnie następująco:

  1. Groupe Crédit Agricole (Francja – bankowość spółdzielcza, 90,16 mld dolarów rocznych obrotów),
  2. Groupe BPCE (Francja – bankowość, 67,78 mld dolarów),
  3. BVR (Niemcy – bankowość, 55,36 mld dolarów),
  4. Zenkyoren (Japonia – ubezpieczenia, 54,62 mld dolarów),
  5. REWE Group (Niemcy – spółdzielczość handlowa, 54,57 mld dolarów),
  6. Nippon Life (Japonia – ubezpieczenia, 48,17 mld dolarów),
  7. ACDLEC - E.Leclerc (Francja – spółdzielczość handlowa, 48,10 mld dolarów),
  8. Groupe Crédit Mutuel (Francja – bankowość, 46,35 mld dolarów),
  9. Zen-noh (Japonia – spółdzielczość rolnicza, 44,06 mld dolarów)
  10. State Farm (USA – ubezpieczenia, 40,80 mld dolarów).

W dziesiątce tej miejsce straciła amerykańska State Farm (spółdzielczość ubezpieczeniowa), a w jej miejsce weszła japońska Zen-noh. Zmieniła się też kolejność, pierwsze miejsce pozostało jednak bezapelacyjnie w rękach Groupe Crédit Agricole. W tegorocznym Monitorze znalazły się też pewne nowości. Podany został dodatkowy ranking spółdzielni uszeregowanych według obrotów w stosunku do PKB na głowę mieszkańca krajów, w jakich mają siedzibę. I tu na pierwsze miejsce wysunęła się indyjska spółdzielnia IFFCO produkująca nawozy sztuczne i świadcząca inne usługi rolnicze. Po raz pierwszy też w kategorii tej do rankingu weszły (i w ogóle po raz pierwszy pojawiły się w Monitorze) polskie spółdzielnie – mleczarskie Mlekovita, Mlekpol i Łowicz, które zajęły odpowiednio 139, 147 i 273. pozycję. Monitor odniósł się także do często obecnie poruszanego zagadnienia realizacji przez 300 największych spółdzielni Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zamieścił specjalne zestawienie to ujmujące oraz kilka studiów przypadku z różnych krajów. Warto jeszcze dodać, że Monitor podaje też rankingi w poszczególnych branżach spółdzielczości. Poza wymienionymi wyżej godnymi odnotowania są zajmujące pierwsze miejsca w swoich sektorach hiszpańska Korporacja Spółdzielcza Mondragon (spółdzielczość przemysłowa, 13,32 mld), Health Partners z USA (spółdzielczość zdrowia, 6,03 mld), czy francuska Selectour (turystyka, 2,86 mld). Nie sposób tu omówić wszystkich istotnych informacji z Monitora – zainteresowanych odsyłamy do jego elektronicznej wersji (po angielsku).

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie