Powołana przez Międzynarodową Organizację Pracy Światowa Komisja ds. Przyszłości Pracy opublikowała na wiosnę 2019 r. raport zatytułowany „Praca na rzecz jaśniejszej przyszłości” będący plonem dyskusji jak możemy zbudować lepszą przyszłość pracy dla wszystkich w kontekście wielkich wyzwań, przed jakimi stoi obecnie świat. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy w specjalnym oświadczeniu prezydenta Ariela Guarco docenił znaczenie raportu, a jednocześnie zaapelował do członków MOP (rządów, związków zawodowych i organizacji pracodawców ze wszystkich krajów świata) o lepsze uznanie spółdzielni w budowaniu proponowanej w raporcie drogi dojścia do godnej, zorientowanej na człowieka pracy dla wszystkich.

W apelu znalazło się 5 rekomendacji dotyczących:

  • Pełnego wprowadzenia w życie polityki promowania spółdzielni sformułowanej w Zaleceniu MOP nr 193 z 2002 roku;
  • Uznania, że spółdzielnie mają znaczący udział w globalnym zatrudnieniu (ok. 10%) tworząc zarazem środowisko godnej, stabilnej pracy i budując kolektywny dobrobyt na wsi i w miastach;
  • Uznania inkluzyjnego i demokratycznego charakteru spółdzielni w eliminacji ubóstwa, zwłaszcza wśród najbardziej bezbronnych grup społecznych takich jak kobiety i młodzież;
  • Polepszenia współpracy, dialogu i sojuszów związków zawodowych ze spółdzielniami, aby wzmocnić reprezentację pracowników zwłaszcza na obszarach wiejskich i w gospodarce nieformalnej;
  • Zgodnie z 17. Celem Zrównoważonego Rozwoju ONZ („Partnerstwa na rzecz celów”), polepszenia współpracy MOP z MZS w pomaganiu spółdzielniom we wprowadzaniu w życie Agendy Godnej Pracy MOP oraz 8. Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ („Wzrost gospodarczy i godna praca”).

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie