Międzynarodowy Związek Spółdzielczy wielokrotnie podejmował akcje pomocy dla ofiar klęsk żywiołowych, jakie w ostatnich latach dotknęły wiele krajów, nie tylko rozwijających się, ale i tych najwyżej rozwiniętych. Dość przypomnieć trzęsienie Ziemi na Haiti w roku 2010, tsunami w Japonii o rok później, czy cyklon na Filipinach z 2013 roku.

W marcu 2019 roku MZS po raz kolejny zaapelował do światowej społeczności spółdzielców o solidarność w związku z tropikalnym cyklonem Idai, który w marcu tego roku spustoszył środkowy Mozambik. W wyniku zniszczeń podczas trwania samego cyklonu, podczas którego wiatr osiągał szybkość 220 km/godz. oraz jego następstw takich jak powodzie, brak wody pitnej, żywności, lekarstw, zniszczenia domów mieszkalnej i całej infrastruktury, paraliż komunikacyjny, zginęło ponad 1000 osób, bezpośrednio poszkodowanych zostało 551 tys., a kryzys humanitarny zagraża kolejnym 12 milionom, czyli wszystkim mieszkańcom tej części kraju. Wśród dotkniętych klęską jest wielu spółdzielców, zniszczony też został majątek licznych mozambickich spółdzielni.

Mozambik należy do najuboższych krajów świata, dlatego też sam nie będzie w stanie uporać się z katastrofalnymi skutkami cyklonu. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy apeluje o pomoc finansową. Szacuje się, że wynieść ona powinna minimum 117 tys. dolarów USA, a koordynowaniem wydatkowania jej środków na miejscu zajmować się będzie główna organizacja spółdzielcza Mozambiku, Mozambickie Stowarzyszenie na rzecz Promocji Nowoczesnych Spółdzielni (AMPCM). Pomoc przeznaczona będzie w pierwszym rzędzie na zapewnienie doraźnej pomocy humanitarnej tym, którzy przeżyli cyklon, wsparcie odbudowy społecznej, ekonomicznej i materialnej społeczności lokalnych na obszarze dotkniętym klęską, doraźną pomoc członkom AMPCM, którzy utracili majątek, plony, żywy inwentarz czy domy, dostarczenie materiału siewnego na powtórny zasiew pól, odbudowę domów. Zainteresowanych włączeniem się do akcji pomocowej prosimy o kontakt, przekażemy wówczas dane konta, na które można wpłacać środki. Liczy się każda kwota!

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie