Główna europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe odniosła się do nowej Komisji. W swoim komunikacie stwierdza, że licząca 27 członków Komisja Europejska z Ursulą Van der Leyen na czele, na którą głosowało 461 Eurodeputowanych, wobec 157 przeciw i 89 wstrzymujących się, ma silny mandat, a oczekuje się od niej nie tylko stawienia czoła największym wyzwaniom przed jakimi stoi obecnie Europa, ale również aktywizacji wszystkich jej obywateli i przedsiębiorstw.

W swoim exposé w Parlamencie Europejskim w dniu 27 listopada przewodnicząca Komisji podkreśliła konieczność urzeczywistnienia europejskiego modelu konkurencyjnego zrównoważonego rozwoju, który zawsze stanowił sedno europejskiej społecznej gospodarki rynkowej. Jean Louis Bancel, prezydent Cooperatives Europe skomentował fakt powołania nowej Komisji: Witamy nową Komisję Europejską powołaną w wyniku pogłębionych i odnoszących się do przyszłości przesłuchań przez posłów Parlamentu Europejskiego. Europejski ruch spółdzielczy chętnie podejmie pracę z nowymi Komisarzami i będzie chciał udowodnić znaczącą rolę spółdzielni w codziennym życiu i dla przyszłości obywateli Europy. Jako że spółdzielnie są aktywne na wielu obszarach gospodarczych, społecznych i kulturalnych, Cooperatives Europe, wspólnie ze swoimi członkami, takimi jak federacje krajowe, gotowa jest zaangażować się w tworzenie aktywnej polityki, by budować europejskie instytucje, które będą działać na rzecz wszystkich obywateli Europy.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie