Intergrupy są szczególnym organem Parlamentu Europejskiego łączącym deputowanych z różnych krajów i z różnych grup politycznych, pragnących wspólnie pracować nad konkretnymi zagadnieniami. Ich liczba i przedmiot zainteresowania nie są stałe, tworzone są na nowo w każdej kadencji Europarlamentu z inicjatywy posłów, stając się na różnych obszarach społeczno-ekonomicznych swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy Parlamentem Europejskim a społeczeństwem obywatelskim, którego przedstawiciele są z reguły zapraszani na posiedzenia intergrup.

W dotychczasowych kadencjach nie udało się nigdy doprowadzić do powołania intergrupy ds. spółdzielczości (choć okresami działały nieformalne grupy np. „sprzymierzeńców spółdzielni” tworzone przy wsparciu głównej europejskiej organizacji spółdzielczej Cooperatives Europe). Znaczną aktywność przejawiała natomiast zwykle od dawna Intergrupa ds. Ekonomii Społecznej, na której obszarze zainteresowania, obok innych pionów ekonomii społecznej, znajdowały się również spółdzielnie, a w jej spotkaniach brali przeważnie udział reprezentanci Cooperatives Europe. Intergrupa ds. Ekonomii Społecznej reaktywowana została w nowym składzie po ostatnich eurowyborach w dniu 19 grudnia 2019 r.

Cooperatives Europe liczy, że przyczyni się ona do silniejszego wsparcia dla inicjatyw ekonomii społecznej i solidarnej, w tym spółdzielczości, a zwłaszcza do bardziej efektywnej dyskusji wokół Planu Działania na rzecz Ekonomii Społecznej i Innowacji Społecznych zapowiedzianej przez nowego Komisarza ds. Miejsc Pracy i Spraw Socjalnych Nicolasa Schmita. Fakt reaktywacji Intergrupy skomentował prezydent Cooperatives Europe Jean-Louis Bancel: Decyzja ta jest ilustracją chęci Parlamentu Europejskiego uznania różnorodności podmiotów budujących Europę służącą swoim obywatelom. Przedsiębiorstwa spółdzielcze, kierowane w sposób demokratyczny, przywiązują dużą wagę do sukcesu projektu europejskiego i będą aktywnie uczestniczyć w pracach tej intergrupy i wspomagać ją, wnosząc do obrad głos europejskich spółdzielni.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie