Spółdzielnie są ważnymi, jeśli nie najważniejszymi, podmiotami ekonomii społecznej, ale są też częścią kluczowej dla gospodarki europejskiej grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Nic więc dziwnego, że Komisja Europejska od dawna zajmuje się tą grupą, próbując stworzyć sprzyjające jej rozwojowi mechanizmy wsparcia. Nie inaczej Komisja w swym nowym składzie, pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, przyjęła przygotowanie nowej Strategii wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw za jeden z priorytetowych celów swojego programu – ma ona zapewnić ich bardziej efektywny rozwój przez redukcję nadmiernej biurokracji przy ich rejestracji, sprawozdawczości itp., polepszyć ich dostęp do rynków i środków finansowych oraz umożliwić stawienie czoła wyzwaniom związanym z koniecznością przestawiania się na gospodarkę cyfrową.

Kalendarz nowej Komisji jest ambitny – już w marcu tego roku, jednocześnie z projektem nowej Strategii Przemysłowej, ma się ukazać pierwszy projekt Strategii wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw, za co odpowiedzialny będzie komisarz Thierry Breton kierujący Dyrekcją Generalną ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP.

O to, by w Strategii znalazło się odpowiednie miejsce dla przedsiębiorstw spółdzielczych zadbać zamierza Cooperatives Europe, co zresztą podkreślane było często podczas grudniowego posiedzenia Rady tej organizacji w Antalii. Dlatego przy działającym w ramach Cooperatives Europe Komitecie Koordynacyjnym ds. Unii Europejskiej (EUCC) powołana została Grupa Robocza ds. Strategii wobec MŚP. Jej celem będzie przygotowanie i zgłoszenie Komisji Europejskiej konkretnych rekomendacji odnośnie wspierania przedsiębiorstw spółdzielczych, reagowanie na propozycje Komisji oraz przygotowanie wytycznych dla przedstawicieli Cooperatives Europe, którzy uczestniczyć będą w grupach ekspertów i przesłuchaniach w Komisji w trakcie prac nad projektem Strategii. Czasu jest mało, swoje wstępne stanowisko organizacja powinna przyjąć już do końca lutego.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie