W dniu 16 września tego roku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie Europejskim swoje pierwsze orędzie o stanie Unii Europejskiej, w którym omówiła główne wyzwania stojące obecnie przed Unią, najważniejsze podejmowane działania, a także zarysowała wizję na przyszłość. Do orędzia pani von der Leyen odniosła się Cooperatives Europe.

Jak podkreśla w swoim komunikacie, wpływ kryzysu wywołanego przez Covid-19 na wszystkie przedsiębiorstwa, a wśród nich na spółdzielnie, jest tak wielki, że UE powinna wdrożyć dostosowane do ich potrzeb środki wsparcia, aby pomóc im stawić czoła następstwom kryzysu i umożliwić dalszy rozwój. Dlatego Cooperatives Europe z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą aktualizacji strategii przemysłowej dla Europy w świetle skutków pandemii dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla MŚP. Taka aktualizacja powinna umożliwić wszystkim rodzajom przedsiębiorstw – a więc i spółdzielniom – efektywne przejście do postulowanej bardziej ekologicznej i cyfrowej Europy. Muszą one w tym celu dysponować odpowiednimi zasobami, aby nie tylko być odpornymi, ale również dostosować się do nowych wymogów Europy w zakresie ograniczenia emisji CO2 i powszechnej cyfryzacji. Cooperatives Europe przypomniała w związku z tym, że spółdzielnie są ważnym producentem energii odnawialnej w Europie, odgrywają też rolę na rynku cyfrowym, nie można więc ich pominąć w rozdysponowaniu środków.

Organizacja z zadowoleniem przyjmuje także wyrażone przez przewodniczącą zaangażowanie na rzecz praw człowieka, demokracji i tworzenia partnerstw na całym świecie oraz poruszenie kwestii migracji i przygotowywanego paktu w sprawie migracji. I tu znów Cooperatives Europe przypomina, że nie można nie zauważyć spółdzielni, z których wiele nie tylko zapewnia zatrudnienie migrantom, ale również migrujący przedsiębiorcy wykorzystują ten model biznesowy do tworzenia miejsc pracy dla siebie i innych.

Jednocześnie jednak organizacja wyraziła żal, że pani von der Leyen nie odniosła się do eliminacji ubóstwa, tworzenia godnych miejsc pracy i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w krajach partnerskich Unii Europejskiej, a są to kluczowe priorytety międzynarodowej polityki na rzecz rozwoju. Dlatego Cooperatives Europe zaapelowała do Komisji Europejskiej, aby wzięła te sprawy pod uwagę podczas trwających negocjacji programu „Sąsiedztwa, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej” (NDICI) i zapewniła budżet, który będzie wspierał partnerów przyczyniających się do tworzenia odpornych społeczeństw i źródeł utrzymania, takich jak spółdzielnie. Cooperatives Europe wraz z Międzynarodowym Związkiem Spółdzielczym realizowały z sukcesem w ostatnich latach szeroki projekt rozwojowy wspierania spółdzielczości w ramach tego programu i liczą, że zapewnienie środków w nowym okresie programowania umożliwi kontynuację tych działań.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie