W dniu 18 stycznia 2018 roku, po wygraniu otwartego konkursu, do którego przystąpiło wielu kandydatów, Bruno Roelants mianowany został nowym Dyrektorem Generalnym Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Zastąpi on na tym kluczowym dla funkcjonowania Związku stanowisku Amerykanina Charlesa Goulda, który już rok temu zapowiedział swoje odejście na emeryturę.

Bruno Roelants to postać świetnie znana  i ceniona w światowym ruchu spółdzielczym. Z pochodzenia Francuz, mieszkał i pracował w wielu państwach europejskich i pozaeuropejskich, studiował zagadnienia rynku pracy, ale i medycynę chińską, prowadził projekty rozwojowe i spółdzielcze w Europie i w krajach rozwijających się, wykłady, jest autorem wielu publikacji, w tym książek, o tematyce spółdzielczej. Odegrał istotną rolę w doprowadzeniu do przyjęcia w 2002 roku przez Międzynarodową Organizację Pracy w Genewie Zalecenia nr 193 w sprawie promowania spółdzielni. Włada biegle kilkoma językami, ma ogromną wiedzę o spółdzielczości, zwłaszcza pracy. Przez ostatnie 16 lat był Sekretarzem Generalnym CICOPA (branżowej organizacji MZS dla spółdzielczości pracy) i jej europejskiego ramienia CECOP. Znany jest też dobrze polskim spółdzielcom, był wielokrotnie w naszym kraju, wspomagał nas często na różne sposoby, organizując wyjazdy szkoleniowe dla polskich działaczy do krajów zachodnich, inicjując i koordynując projekty współpracy, biorąc udział w wielu konferencjach w Polsce i wspierając polską spółdzielczość w sytuacjach zagrożenia. Szczególnie przyjazne kontakty utrzymywał z Krajową Radą Spółdzielczą i Związkiem Lustracyjnym Spółdzielni Pracy.

Bruno Roelants będzie już szesnastym Dyrektorem Generalnym w historii MZS datującej się od 1895 roku. Obejmuje to stanowisko w trudnym dla Związku momencie, gdy narastają trudności finansowe organizacji, a potrzeby członków są coraz większe, gdy zachodzi konieczność zreformowania systemu naliczania składek członkowskich, organizacji biura, podniesienia efektywności działań, gdy do zakończenia proklamowanej przez MZS Światowej Dekady Spółdzielczej i jej ambitnych celów uczynienia ze spółdzielczości wiodącego modelu gospodarczego na świecie pozostały zaledwie dwa lata. Powierzenie funkcji Dyrektora Generalnego Bruno Roelantsowi zbiegło się z nieco wcześniejszym wyborem nowej Rady i Prezydenta MZS, którym został Ariel Guarco. Można mieć nadzieję, że wspólnie stworzą oni silny zespół, który nada nowy pęd działania tej ponad 120-letniej organizacji.

KONTAKT

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 59 64 500

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00 - 13:00.

 

PARTNERZY

 

 

   

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie