Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
81. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS 
9. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczy ONZ 
5 lipca 2003 r.

Spółdzielnie czynią rozwój faktem!
Wkład spółdzielni w Milenijne Cele Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych


Miliony ludzi na całym świecie wybrały spółdzielczy model przedsiębiorczości by umożliwić sobie osiągnięcie swoich osobistych celów rozwoju i celów rozwoju swoich społeczności. Spółdzielnie tworzą i utrzymują zatrudnienie zapewniając ludziom dochód; są odpowiedzialne za produkcję bezpiecznej i dobrej jakości żywności oraz usług i zaopatrzenie w nie swoich członków, jak również społeczności, w których działają. Dzięki realizacji w praktyce Zasad Spółdzielczych i swego etosu promują solidarność i tolerancję, zaś jako „szkoły demokracji” promują prawa każdej jednostki – kobiet i mężczyzn. Spółdzielnie są świadome społecznie reagując na potrzeby swoich członków, czy jest to alfabetyzacja bądź szkolenia techniczne, czy podejmowanie działań przeciwko pandemii HIV-AIDS. Poprzez swoją różnorodną działalność spółdzielnie są w wielu krajach znaczącymi podmiotami w gospodarkach narodowych, urzeczywistniając w ten sposób nie tylko rozwój osobisty jednostek, lecz również przyczyniając się do dobrobytu całej ludności na szczeblu ogólnokrajowym.

 

Posłanie Międzynarodowego Związku Spółdzielczego
79. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości MZS
7. Międzynarodowy Dzień Spółdzielni ONZ
7 lipca 2001 r.


Korzyści ze spółdzielczości w Trzecim Milenium


Wartości, zasady, etyka i kompetencja w działalności gospodarczej stanowią płynące ze spółdzielni korzyści dla członków i dla społeczności, w których spółdzielnie te działają. W spółdzielniach to ludzie są na pierwszym miejscu – są one własnością członków, są przez nich zarządzane według demokratycznych zasad są wreszcie konkurencyjnymi przedsiębiorstwami co najmniej równie efektywnymi w swojej działalności gospodarczej i w wykorzystaniu kapitału jak inne przedsiębiorstwa na rynku. Zarazem ich siłą napędową nie jest zysk, lecz raczej potrzeby. Te istotne różnice w stosunku do tradycyjnych przedsiębiorstw stanowić będą o ich konkurencyjności i powodzeniu w nowym Milenium.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie