Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała do Związków Rewizyjnych Banków Spółdzielczych oraz IPS-ów pismo w sprawie obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych i stopy rezerwy obowiązkowej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią (poniżej).

Wersja PDF pisma - POBIERZ

Poniżej przekazujemy informację otrzymaną od Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Rozwoju dotyczącą zwoływania walnych zgromadzeń oraz przeprowadzania przeglądów okresowych stanu technicznego budynków.

Szanowni Państwo,


w związku z epidemią COVID-19 i sygnalizowanymi problemami dotyczącymi przeprowadzania obecnie lub w najbliższym czasie walnych zgromadzeń oraz terminami przeglądów okresowych stanu technicznego budynków przesyłamy następujące informacje dotyczące funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych:

Krajowa Rada Spółdzielcza i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „MOJA PRZYGODA ZE SPÓŁDZIELNIĄ UCZNIOWSKĄ” z okazji 120-lecia powstania pierwszej spółdzielni uczniowskiej na ziemiach polskich. Prace konkursowe przyjmowane są do 29 maja br.

W Konkursie mogą uczestniczyć przedstawiciele wszystkich spółdzielni uczniowskich działających w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w kraju, opiekunowie, instruktorzy, byli członkowie spółdzielni uczniowskich oraz ich sympatycy, a także przedstawiciele spółdzielni „dorosłych” sprawujących opiekę nad szkolnymi kooperatywami.

Krajowa Rada Spółdzielcza i Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na NAJLEPIEJ PRACUJĄCĄ SPÓŁDZIELNIĘ UCZNIOWSKĄ W KRAJU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 o Puchar Krajowej Rady Spółdzielczej. Zachęcamy Spółdzielnie Uczniowskie do udziału!

Wzorem lat ubiegłych w konkursie będą oceniane prace w dwóch kategoriach:

  1. spółdzielnie uczniowskie ze stażem do 3 lat,
  2. spółdzielnie uczniowskie działające dłużej.

Poniżej prezentujemy posłanie Komitetu Równouprawnienia Płci Międzynarodowego Związku Spółdzielczego z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

Spółdzielnie mogą być narzędziem zmniejszenia niesprawiedliwości społeczno-gospodarczych doświadczanych przez kobiety! Równouprawnienie płci i aktywizacja kobiet są wyzwaniami, przed jakimi stoją zarówno spółdzielnie, jak i kraje, w których spółdzielnie te funkcjonują. Wielorakie bariery nakładają kobietom różne ograniczenia, utrudniając im dostęp do możliwości działania, a często są one wpisane w system prawny, który instytucjonalizuje marginalizację kobiet. Eliminacja tych barier, które podważają równość płci, jest kluczowym celem działań spółdzielni i głównym priorytetem dla Międzynarodowego Związku Spółdzielczego i jego organizacji członkowskich, które dążą do wyczulenia na sprawy równouprawnienia przy wprowadzeniu w życie Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Zapraszamy spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych do zapoznania się z zasadami konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020Celem konkursu jest wyróżnienie podmiotów z powodzeniem łączących działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem, a przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki tych podmiotów, jak i całego sektora ekonomii społecznej.

Konkurs ogłoszono w ramach współfinansowanego ze środków unijnych projektu pn. „System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego”, realizowanego w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (lider partnerstwa) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego i Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw (partnerzy). 

Do końca 2020 r. w Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) działa projekt 6.2.1 „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”, w ramach którego Centrum może zaproponować bazy danych potencjalnych klientów/kontrahentów/partnerów w poszczególnych krajach.

Listy takich kontaktów przygotowywane są w oparciu o bazę Kompass i są bezpłatne. Wystarczy przesłać zapytanie, w którym określone będą kraje, w jakich poszukuje się dystrybutorów/producentów/usługodawców oraz jakiego towaru ma to dotyczyć. Eksperci COIE przygotowują również bezpłatnie aktualne dane ze świata oraz informacje o dofinansowaniu eksportu.

Do COIE mogą zgłaszać się wszyscy przedsiębiorcy z dowolnej branży, którzy posiadają siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osób fizycznych warunkiem jest posiadanie na terenie Polski miejsca zamieszkania.

27 lutego br. o godzinie 1900 w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbędzie się koncert charytatywny „Solidarni z Wuhan” organizowany przez Warszawską Izbę Gospodarczą pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na zakup masek ochronnych i materiałów higienicznych dla wskazanych przez Ambasadę Chin w Polsce sierocińców w Wuhan lub innej miejscowości. Cena biletu to 40 zł.

Organizatorzy poprzez koncert pragną zwrócić uwagę na fakt, że w obliczu zagrożenia epidemiologicznego wszyscy jesteśmy równi, a wirus nie zna granic, nie wybiera i atakuje tam, gdzie najmniej się tego spodziewamy, zwłaszcza najsłabszych.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z pięciu Priorytetów:

  • Priorytet I Usługi reintegracyjne (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet II Ścieżki reintegracji (podmioty prowadzące PZS; organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW wspólnie z podmiotami prowadzącymi PZS w ramach oferty wspólnej),
  • Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych (podmioty prowadzące PZS),
  • Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW),
  • Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS (podmioty prowadzące PZS; samodzielnie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UDPPiW).

Z okazji 100-lecia uchwalenia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach z 29 października 1920 r. Krajowa Rada Spółdzielcza wybiła medal pamiątkowy upamiętniający to ważne dla całego ruchu spółdzielczego w Polsce wydarzenie.

Medal o średnicy 7 cm wykonany jest z metalu w kolorze złota. Na awersie ukazano symboliczne wyobrażenie księgi zawierającej przepisy Ustawy wraz z datami upamiętniającymi Jubileusz. Na rewersie - historyczny budynek polskiej spółdzielczości, „Dom pod Orłami” przy ul. Jasnej 1 w Warszawie, będący siedzibą Krajowej Rady Spółdzielczej. Medal dostępny jest w aksamitnym etui o wymiarach 9 x 12 cm.

Cena: 50 zł brutto + koszty przesyłki

Zamówienia przyjmuje Zespół Samorządu i Promocji w Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8 lutego br. w Instytucie Ekonomii i Finansów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się uroczysta inauguracja I edycji studiów podyplomowych „Spółdzielczość mieszkaniowa - aspekty ekonomiczno-organizacyjne oraz prawne”.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów, dr hab. Ryszard Kata, prof. UR, zastępca dyrektora Instytutu dr inż. Lidia Kaliszczak, dr hab. Antoni Magdoń prof. UR, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej dr Jerzy Jankowski oraz pracownicy naukowi i studenci Instytutu.

W dniu 3 lutego br., pod przewodnictwem dr. inż. Mieczysława Grodzkiego, odbyło się posiedzenie Komisji ds. spółdzielczości Business Centre Club (BCC). Głównymi tematami posiedzenia były: przedstawienie aktualnego stanu przekształceń wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe we własność oraz omówienie działań podejmowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą na rzecz uproszczenia sprawozdawczości banków spółdzielczych na potrzeby instytucji zewnętrznych.

Obrady rozpoczęto miłym akcentem: Anna Tylkowska, Prezes Zarządu „Społem” WSS Śródmieście, uhonorowała przewodniczącego Komisji dr. inż. Mieczysława Grodzkiego okolicznościową statuetką z okazji obchodzonego niedawno jubileuszu 150-lecia istnienia tej Spółdzielni.

W dniu 4 lutego 2020 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie informacyjne nt. realizacji projektu pn. „Platforma Żywnościowa”, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Platforma Żywnościowa jest organizowana jako system giełdowy.  Na platformie można będzie sprzedawać lub kupować towary w systemie notowań lub w systemie aukcyjnym. Zainteresowane podmioty mogą również dokonać zgłoszenia uczestnictwa w tym systemie jako posiadający autoryzowany magazynzgłoszenia magazynów trwają.

W dniu 13 stycznia br. do Krajowej Rady Spółdzielczej wpłynęło pismo dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, Justyny Adamczyk, będące odpowiedzią na liczne zapytania spółdzielców dotyczące wyjaśnienia stosowania art. 9 ust 6 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Treść pisma prezentujemy poniżej.

 

22 stycznia br. w sali konferencyjnej Domu Spółdzielczości Pracy w Warszawie przedstawiciele Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uczestniczyli w uroczystości ogłoszenia wyników Rankingu 100 najlepszych RSP. Ranking odbył się już po raz 19 - dzięki zaangażowaniu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przy wsparciu Krajowej Rady Spółdzielczej. 

W spotkaniu uczestniczył prezes Zarządu KRS, dr inż. Mieczysław Grodzki, liczni przedstawiciele Instytutu - dr hab. Aldona Skarżyńska, kierownik Zakładu Ekonomiki Gospodarstwa Rolnych i Ogrodniczych oraz pracownicy Zakładu: prof. Wojciech Ziętara, mgr inż. Marcin Adamski mgr inż. Maria Ździeborska, a także pomysłodawca i inicjator Rankingu, który przez lata opracowywał dane rolniczych spółdzielni - dr Wacław Guzewicz. Gości powitał prezes Zarządu Związku, Krzysztof Kokoszkiewicz, który w kilku słowach podsumował tegoroczny Ranking.

W dniach 28-30 stycznia br. w Polsce gościła kolejna, trzecia już grupa rolników z Łotwy zrzeszonych w organizacji gospodarczej Agrichamber. Program pobytu ponad 20-osobowej delegacji obejmował spotkanie w „Domu pod Orłami” z przedstawicielami polskiej spółdzielczości. Obok prezesa Zarządu KRS - dr. inż. Mieczysława Grodzkiego udział w nim wziął także Witold Boguta - szef Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielni Osób Prawnych. Gości interesowały przede wszystkim występujące u nas formy organizowania się gospodarczego gospodarstw indywidualnych, przepisy prawa, pytali też, jak zachęcić rolników do zrzeszania się. Po tym spotkaniu Łotysze udali się na wizyty studyjne, tym razem do Wielkopolski, po drodze odwiedzając Grupę Producentów „Idealsad” w Kamieńszczyźnie k/Sochaczewa. We Wielkopolsce wizytowali dwie grupy producentów (grupę „Chrobry” produkującą warzywa w Kłecku oraz Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej „Razem” z Czempinia) oraz dwie spółdzielnie mleczarskie - czempiński oddział OSM w Śremie i OSM Koło.

Ostatnie w 2019 roku posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, które obradowało w „Domu pod Orłami” 18 grudnia, zdecydowało, że VII Kongres Spółdzielczości odbędzie się w pierwszym kwartale 2021 roku. Natomiast rok bieżący upływać będzie pod hasłem 100-lecia pierwszej polskiej ustawy o spółdzielniach.

W porządku obrad znalazło się kilka istotnych tematów. Przede szystkim, po śmierci członków Zgromadzenia Ogólnego - kol. Jacka Staciwy oraz kol. Tadeusza Orczykowskiego, należało uzupełnić skład Zgromadzenia i jego Prezydium. Do Zgromadzenia dołączył Mirosław Kaszkur, prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starej Kamienicy (woj. dolnośląskie), natomiast do Prezydium Zgromadzenia Ogólnego, w miejsce śp. Jacka Staciwy, w tajnym głosowaniu wybrano Krzysztofa Kokoszkiewicza - również przedstawiciela Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Rozpoczynający się właśnie rok 2020 jest dla polskiej spółdzielczości rokiem jubileuszowym, bowiem 100 lat wcześniej, a dokładnie 29 października 1920 roku, uchwalono pierwszą polską ustawę o spółdzielniach, która wywarła znaczący wpływ na ukształtowanie się prawnego modelu spółdzielni w prawie polskim.

W związku ze zbliżającą się rocznicą Krajowa Rada Spółdzielcza wydaje reprint wspomnianej ustawy, którego cena za sztukę będzie wynosiła 40 zł netto plus podatek od towarów i usług. Wszystkich zainteresowanych zakupem prosimy o składanie zamówień na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres: Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa. Zamówienia będziemy realizować od 15 stycznia 2020 r.

Wspólne zakupy, silniejsza promocja w Internecie, ochrona spółdzielczej tradycji - to tylko niektóre cele, jakie wyznaczyli sobie przedstawiciele 225 spółdzielni spożywców obecni na 50 Zjeździe Delegatów Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem”. Zjazd odbył się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w pensjonacie „Jutrzenka” w Wieńcu-Zdroju k/Włocławka, uczestniczyło w nim ok. 400 osób.

Spotkanie zaplanowane zostało na dwa dni, z których pierwszy miał charakter inauguracji zjazdowych obrad, ale i uroczystości podsumowującej rok obchodów 150-lecia działalności spółdzielczości spożywców w Polsce. Gośćmi tej części Zjazdu byli m.in.: Matias Fiedler - prezydent europejskiej organizacji spółdzielczości spożywców EuroCOOP, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Adam Abramowicz, przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność” - Alfred Bujara. Krajową Radę Spółdzielczą reprezentował prezes Zarządu dr inż. Mieczysław Grodzki. Dziękując za zaproszenie podziękował jednocześnie przedstawicielom Związku za aktywną pracę w Zarządzie i Zgromadzeniu Ogólnym KRS.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) uruchamia kolejny preferencyjny fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. W ciągu sześciu lat współpracy TISE i ZLSP udzielono już ok. 40 pożyczek dla spółdzielni pracy. 

Z instrumentów finansowych TISE skorzystać mogą spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych oraz socjalne, a także inne organizacje. Warunek - bycie mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem społecznym (zatrudniającym do 250 osób). Dla społecznych start-up-ów dostępna jest atrakcyjna „Pożyczka na start” - do 100 tys. zł, do 5 lat, oprocentowana od 0,88 proc. w skali roku. Spółdzielnie działające na rynku dłużej niż rok mogą się starać o „Pożyczkę na rozwój” - do 500 tys. zł, do 7 lat, oprocentowaną od 1,75 proc. w skali roku. Oprocentowanie pożyczek jest oparte na stopie redyskonta weksli i zależy od liczby utworzonych miejsc pracy. Przedsięwzięcia sfinansowane w ramach pożyczki muszą generować korzyści społeczne.

zapisz się do newslettera

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: krs@krs.com.pl
sekretariat tel.: 22 827 13 16, 22 596 45 00

centrala tel.: 22 59 64 300

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

   
 

Kontakt z Archiwum Krajowej Rady Spółdzielczej:
tel. 22 835 12 60
tel. kom. 536 281 663
e-mail: archiwum@krs.com.pl
Archiwum udziela informacji telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00.

 

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza

Projekt i wykonanie