Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2014/2015)

Prace konkursowe można było składać od 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Z nadesłanych 24 prac, do Konkursu zakwalifikowano 23 prace, w tym 7 badawczych (nie na stopień), 2 doktorskie, 10 magisterskich, 3 licencjackie i 1 inżynierską. Cztery prace miały charakter ogólno-spółdzielczy, 10 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("S.Ch.", RSP, GPR, lub mleczarskiej), 4 - mieszkaniowej, 3 - bankowej, 1 - socjalnej i 1 - spółdzielczości pracy. Zdecydowana większość (13 prac) była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 4 z zakresu prawa, 3 z prawa i ekonomii i 3 z historii i socjologii.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2013/2014)

Na Konkurs nadesłano 20 prac, w tym 5 badawczych, 11 magisterskich i 4 dyplomowe lub licencjackie. Cztery spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 5 dotyczyło spółdzielczości wiejskiej, 5 - spółdzielczości mieszkaniowej, 3 - spółdzielczości bankowej, 2 - spółdzielczości spożywców i 1- uczniowskiej. 12 prac dotyczyło ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 2 - prawa, 6 miało charakter mieszany. Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu wszystkie prace i przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę I stopnia, jedną nagrodę II stopnia, 2 wyróżnienia oraz dyplom uznania, a w kategorii prac magisterskich i licencjackich: 4 równorzędne nagrody I stopnia, 4 równorzędne nagrody II stopnia i 7 wyróżnień.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2012/2013)

Nadesłano 24 prace, w tym 2 badawcze (nie na stopień), jedną habilitacyjną, 3 doktorskie, 9 magisterskich i 9 licencjackich lub podyplomowych. Dwie spośród nich miały charakter ogólno-spółdzielczy, 8 dotyczyło spółdzielczości rolniczej ("SCh" lub mleczarskiej), 6 - spółdzielczości mieszkaniowej, 3 - finansowej (BS), po jednej na temat spółdzielczości: pracy, socjalnej, Społem, Cepelii. Zdecydowana większość prac była z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania, 5 z prawa, jedna z kulturoznawstwa i jedna z socjologii. Powołana przez prezesa Zarządu KRS Komisja Konkursowa postanowiła zakwalifikować do Konkursu 23 prace oraz przyznać w kategorii prac badawczych: jedną nagrodę II stopnia oraz dyplom uznania, w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych: 2 równorzędne nagrody I stopnia i dwie nagrody II stopnia, a w kategorii prac magisterskich i licencjackich: 2 równorzędne nagrody I, 6 równorzędnych nagród II stopnia, 7 wyróżnień i 2 dyplomy uznania.

Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepsze prace badawcze (2011/2012)

Prace konkursowe można było składać w okresie 1 maja 2011 r. - 30 kwietnia 2012 r. Nadesłano 23 prac, w tym 4 badawcze (nie na stopień), 9 magisterskich i 7 licencjackich. Spośród wymienionych prac: 6 dotyczyło spółdzielczości mieszkaniowej, 5 spółdzielczości mleczarskiej; po 2 napisano z zakresu: gminnych spółdzielni "S.Ch." i spółdzielni spożywców "SPOŁEM" oraz po jednej ze spółdzielczości: bankowej, pracy, socjalnej, uczniowskiej, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i grup producentów rolnych. Prawie wszystkie prace były z dziedziny ekonomii bądź organizacji i zarządzania.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2019

Projekt i wykonanie