Idea podejmowania opieki nad osobami starszymi poprzez specjalne spółdzielnie nie jest nowa, jednak tylko w niewielu krajach potencjał spółdzielni w tym zakresie jest w pełni wykorzystywany. A sprawa jest niecierpiąca zwłoki – szacuje się, że w ciągu najbliższych 40 lat populacja osób w podeszłym wieku podwoi się! Dlatego Cooperatives Europe wspólnie z kilkoma spółdzielczymi organizacjami krajowymi posiadającymi doświadczenia w tej materii, podjęła się realizacji projektu pod nazwą iCareCoops, mającego na celu upowszechnienie tych doświadczeń wśród wszystkich zainteresowanych.

Europejska organizacja spółdzielni rolniczych COGECA po raz kolejny przyznała doroczne Europejskie Nagrody za Spółdzielczą Innowacyjność; nagrody te ustanowione zostały przez COGECA w 2009 roku. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się pod koniec listopada w Parlamencie Europejskim z udziałem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa PE, polskiego eurodeputowanego Czesława Siekierskiego. Tegorocznymi laureatkami zostało pięć spółdzielni rolniczych z różnych krajów.

W Grecji Parlament przyjął w 2017 r. nową ustawę dotyczącą spółdzielczości – po raz pierwszy w tym kraju obejmuje ona dwie branże spółdzielcze, spółdzielnie socjalne i spółdzielnie pracy, a także innego rodzaju przedsiębiorstwa społeczne; największa jednak jej część dotyczy właśnie spółdzielni. Projekt ustawy przedłożony został Parlamentowi w sierpniu i przyjęty został wyjątkowo szybko jak tutejsze stosunki. Wynika to bez wątpienia ze świadomości roli, jaką odegrać mogą spółdzielnie w pogrążonym w kryzysie kraju. Dotychczas obowiązujące w Grecji ustawy o spółdzielniach socjalnych dotyczyły jedynie specyficznych spółdzielni (zakładanych dla pacjentów psychiatrycznych – ustawa z 1999 r.), bądź miały wiele usterek (ustawa z 2011 r.). Obecna, mająca ambicje regulowania ogółu spraw ważnych dla tych branż, a jednocześnie pozostawania w zgodności ze światowymi standardami, była szeroko konsultowana, również ze spółdzielczymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak CECOP i CICOPA.

Komisja Europejska opublikowała jesienią 2017 r. informacje o funduszach przeznaczonych na mieszkalnictwo w krajach członkowskich, z których korzystać będą również spółdzielnie mieszkaniowe. Dane te zostały przeanalizowane przez Housing Europe (dawniej CECODHAS) – europejską organizację zrzeszającą spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty mieszkalnictwa społecznego, komunalnego itp. Wynika z nich, że na mieszkalnictwo przeznaczonych będzie do 2020 roku 7 miliardów euro, z czego aż 5,5 miliarda na projekty poprawienia efektywności energetycznej budynków, w tym spółdzielczych. Pozostałe 1,5 miliarda rozdysponowane będzie na „infrastrukturę mieszkaniową”, co oznacza różnorodne inwestycje związane z mieszkalnictwem; poszczególne kraje określają same jakiego typu mają to być to inwestycje, często są one związane z budownictwem społecznym, a więc także spółdzielnie typu lokatorskiego.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie