Europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe od dawna wspiera procesy tzw. „transferu biznesu”, czyli przekazywania upadających bądź likwidowanych małych i średnich przedsiębiorstw w ręce spółdzielni pracowniczych tworzonych przez dotychczasową załogę. Obecnie dobiega końca współfinansowany przez Komisję Europejską projekt „TransfertoCOOPS”, w który organizacja była mocno zaangażowana. Z tej okazji w dniu 11 września 2017 r. odbyła się w Brukseli konferencja podsumowująca projekt.

17 maja 2017 roku Unia Europejska przyjęła nowy Konsensus w sprawie Rozwoju. W trwających od roku intensywnych konsultacjach poprzedzających ostateczne zredagowanie tego dokumentu uczestniczyła główna europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe. I to w dużym stopniu dzięki jej aktywności udało się doprowadzić do tego, że w trzech miejscach dokumentu wzmiankowane zostały spółdzielnie jako kluczowe instytucje w działaniach na rzecz rozwoju. Konsensus, mający formę wspólnego oświadczenia trzech głównych organów władzy UE – Parlamentu, Rady i Komisji – zastępuje poprzedni taki dokument z 2007 roku i wytycza nowe ramy współpracy rozwojowej dla Unii i jej państw członkowskich na najbliższe 15 lat, nawiązując bezpośrednio do oenzetowskich celów zrównoważonego rozwoju.

Słowo startup robi od pewnego czasu zawrotną karierę w ekonomii. Oznacza ono małe, tymczasowe firmy poszukujące optymalnego dla siebie modelu biznesowego, najczęściej w innowacyjnych dziedzinach działalności. Tworzą je zwykle młodzi, dynamiczni ludzie, mający pomysł np. na określony produkt czy typ usług, ale nie bardzo wiedzący „jak się za to zabrać”. Coraz częściej na świecie mówi się również o startupach w kontekście spółdzielni, a zwłaszcza nowych spółdzielni zakładanych przez młodzież.

W 2013 r. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, ówczesny szef Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości, której w Komisji podlegają sprawy spółdzielczości, powołał Grupę Roboczą mającą pracować pod hasłem „Wspieranie potencjału spółdzielni do tworzenia inteligentnego rozwoju”. Do pracy w grupie zaproszeni zostali liderzy najważniejszych organizacji spółdzielczych wybranych krajów Unii Europejskiej, wśród nich prezes Zarządu KRS Alfred Domagalski, a jej celem było przeanalizowanie sposobów promowania i wspierania rozwoju spółdzielczości na szczeblu europejskim. W wyniku wielu spotkań członków grupy i ekspertów, kontaktów prowadzonych poprzez internet i dyskusji, przy ścisłej współpracy z główną europejską organizacją spółdzielczą Cooperatives Europe, powstał dokument znany jako „Mapa Drogowa dla spółdzielni”, będący swoistym „testamentem” dla nowej Komisji Europejskiej, wskazującym jej przyszłe działania – do roku 2020 – które powinna podjąć wspólnie z organizacjami spółdzielczymi, w celu realizacji szczególnych potrzeb spółdzielni w Europie. Poniżej prezentujemy najważniejsze elementy tego ważnego dokumentu.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie