Europejska organizacja spółdzielni pracy CECOP, jako pierwsza spośród organizacji spółdzielczych naszego kontynentu, ogłosiła swój manifest w związku z nadchodzącymi wyborami do Europarlamentu. Dokument przypomina na wstępie, że na wielu publicznych forach w Europie toczy się obecnie gorąca dyskusja na temat demokracji w procesie podejmowania decyzji czy legitymacji projektu europejskiego, podważanego nieraz w wyniku błędów w polityce społecznej i bieżących konfliktów. Polityka w sferze publicznej nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb pracowniczych, a głos pracowników i ich reprezentacja są coraz bardziej marginalizowane.

Spółdzielnie pracy i socjalne, przenosząc demokrację w miejsce pracy, praktykują i rozwijają model, w którym pracownicy są współdecydentami. Kiedy angażujemy się na rzecz społeczności lokalnych, kiedy działamy na rzecz ogólnego interesu, kiedy zachowujemy dziedzictwo przemysłowe naszych regionów, kiedy wprowadzamy demokrację ekonomiczną do procesu decyzyjnego w naszym przedsiębiorstwie, zwalczamy aktywnie wyłączenie społeczne, sprzeciwiamy się populizmowi i nastrojom antydemokratycznym. Nasz spółdzielczy model gospodarczy jest odporny i trwały, podejmujemy wyzwania przyszłości i walczymy o sprawiedliwość społeczną w Europie. Europa, o jakiej marzymy udziela głosu swoim obywatelom, rozwija różnorodność form przedsiębiorczości i nikogo nie pozostawia na uboczu.

Gerhard Hofmann, prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB) udzielił ostatnio wywiadu biuletynowi internetowemu tej organizacji. Na początku przypomniał o obchodzonym uroczyście w Niemczech i na całym świecie jubileuszu 200. urodzin Fryderyka Wilhelma Raiffeisena, jednego z twórców tej gałęzi spółdzielczości. Obchody wykazały, że idee Raiffeisena są wciąż aktualne, a spółdzielcza bankowość nadal stanowi żywy, silny i nowoczesny model biznesowy.

W dniach 5-6 lutego 2019 roku Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli doroczne „Dni Przemysłu Unii Europejskiej” mające wskazać jakie korzyści odnoszą obywatele UE i z polityki przemysłowej Unii oraz zaproponować założenia przyszłej unijnej polityki w tym zakresie. Dyskutowano o przyszłości europejskiego przemysłu i stojących przed nim wyzwaniach takich jak zmiany klimatu, digitalizacja, czy konkurencyjność. Biorący udział w sesjach plenarnych Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i Komisarz ds. Konkurencji Margrethe Vestager podkreślili znaczenie różnorodności podmiotów gospodarczych w UE, obejmujących nie tylko wielki przemysł, ale średnie, małe i mikro przedsiębiorstwa, a więc i spółdzielnie. Mówili też o konieczność wspierania tych ostatnich i inwestowania w ludzi poprzez edukację oraz programy nabywania nowych umiejętności, jak również podnoszenia kwalifikacji.

Podczas ostatniego Zgromadzenia Ogólnego Cooperatives Europe w duńskim Helsingør w maju zeszłego roku, prezes KRS Mieczysław Grodzki poruszył sprawę konieczności zaangażowania międzynarodowych organizacji spółdzielczych w zapobieganie marnowaniu żywności. W odpowiedzi prezydent Jean-Louis Bancel zadeklarował zajęcie się przez organizację tą ważną inicjatywą, zobowiązując jednocześnie europejskie stowarzyszenie spółdzielni spożywców Eurocoop do przygotowania raportu dobrych praktyk, czyli jak spółdzielnie tej branży w poszczególnych krajach członkowskich realizują zadania minimalizacji marnowania produktów spożywczych.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie