We Francji, podobnie jak w wielu innych krajów, prowadzony jest ranking 100 największych spółdzielni. Według danych za 2016 rok ta potężna setka wypracowała łączny przychód 240,5 miliarda Euro, co oznacza średnio ok. 2,4 miliarda Euro na jedną spółdzielnię. Należy do nich zdecydowana większość francuskich spółdzielców (26,7 mln), a zatrudniają 880 tys. osób. Większość z nich jest już w wieku dojrzałym, a nawet starszym – średnio mają po 48 lat, ale jest wśród nich sześć ponad 100-latków. Mają one łącznie przeszło 320 zarejestrowanych, dobrze znanych w kraju i cieszących się renomą marek i znaków towarowych.

Na wiosnę 2019 r. przedstawione zostały najnowsze – choć odnoszące się do roku 2016 – dane o spółdzielczości we Francji. Potwierdzają one bardzo dobrą kondycję spółdzielni w tym kraju – jest ich obecnie 22.585 (pomijając niemal dwa razy tyle spółdzielni szkolnych), liczą przeszło 27,5 mln członków, a zatrudniają 1,259 mln osób.  Łączne obroty wynoszą 317 miliardów Euro rocznie. Co istotne, w ciągu minionego 10-lecia, obserwujemy systematyczny wzrost tych wskaźników. Zatrudnienie osiągnęło 5,5% całkowitego zatrudnienia w kraju (wobec 4,2% w 2008 roku), zaś liczba członków wzrosła od 2014 roku aż o 6%, tak że obecnie 1 na 3 Francuzów czy Francuzek jest członkiem jakiejś spółdzielni.

Legacoop, czyli Krajowa Liga Spółdzielni i Towarzystw Wzajemnościowych, jedna z trzech głównych włoskich centrali spółdzielczych, pomiędzy 16 a 18 kwietnia 2019 roku w Rzymie odbyła swój 40. już Krajowy Kongres. Organizacja ta, jedna z najstarszych we Włoszech i na świecie federacji spółdzielczych, powstała w 1886 roku, a zrzesza obecnie 15 tys. spółdzielni wszystkich typów i wielkości na terenie całego kraju, zorganizowanych w strukturach terytorialnych i branżowych.

W dniu 3 kwietnia 2019 roku Intergrupa (czyli zespół międzypartyjny) Parlamentu Europejskiego ds. Obszarów Miejskich była gospodarzem spotkania na temat roli spółdzielni w zrównoważonym rozwoju obszarów miejskich. Inicjatorem wydarzenia był niemiecki eurodeputowany Peter Simon, a było ono okazją do przybliżenia wszystkim zainteresowanym, w tym posłom do Parlamentu Europejskiego, różnorodnych spółdzielni obecnych w europejskich miastach.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie