EACB czyli Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych jest jedną z najważniejszych branżowych organizacji spółdzielczych w Unii Europejskiej – reprezentuje 2.914 lokalnych banków spółdzielczych zrzeszających 81 milionów członków i obsługujących 209 milionów klientów na naszym kontynencie. Pod koniec 2018 r. EACB opublikowało doroczny raport o bankowości spółdzielczej w Europie opracowany przez prof. dr. Hansa Groenevelda z holenderskiego Uniwersytetu w Tilburgu. Raport oparty jest o dane za 2017 rok uzyskane od 18 najważniejszych grup bankowych z 13 krajów Unii Europejskiej wraz ze Szwajcarią; z Polski w badaniach wzięły udział Spółdzielcza Grupa Bankowa i Bank Polskiej Spółdzielczości.

Pani Sorcha Edwards, Sekretarz Generalna Housing Europe, europejskiej organizacji mieszkalnictwa społecznego, zrzeszającej również spółdzielczość mieszkaniową (dawny CECODHAS) – jej członkiem jest m. in. polski Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP) – udzieliła jesienią 2018 r. interesującego wywiadu biuletynowi internetowemu irlandzkiej organizacji Cooperative Housing Ireland.

Elżbieta Bieńkowska, polska pani Komisarz Unii Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw nie wykazywała dotąd szczególnego zainteresowania spółdzielczością. Niemniej w październiku 2018 r. udzieliła wywiadu Cooperatives Europe, w którym wyjątkowo ciepło mówiła o spółdzielniach.

2 maja tego roku Komisja Europejska uchwaliła nowy budżet na lata 2021-2027. Główna europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe z zadowoleniem przyjęła propozycje budżetu w znacznym stopniu zbieżne z jej postulatami zawartymi w opublikowanym w zeszłym roku dokumencie „Spółdzielcza przyszłość Europy”.  Choć budżet ograniczony być musiał w wyniku Brexitu, a część funduszy przeznaczona została na wydatki związane z kryzysem migracyjnym, udało się zachować pomniejszone nieco, lecz nadal znaczne, kwoty na Wspólną Politykę Rolną czy Politykę Spójności.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie