Francuskie spółdzielnie pracy zwane SCOP należą do najsilniejszych sektorów spółdzielczych w swoim kraju, a ich Konfederacja Generalna (CG SCOP) jest ważną i uznaną we Francji i na forum międzynarodowym organizacją spółdzielczą. Wszystkich SCOP-ów działających w branży przemysłowej czy usługowej jest ponad 3 tysiące, a liczą one 110,5 tys. członków-pracowników, dodatkowo zatrudniają ok. 60 tys. nie-członków; ich roczne obroty osiągają 5,7 miliarda Euro. „Wizytówką” francuskiej spółdzielczości pracy są przekształcenia likwidowanych przedsiębiorstw prywatnych w spółdzielnie pracownicze. W procesie tym aktywnie uczestniczy Konfederacja i organizacje regionalne, a wspierany jest on przez władze publiczne.

Sieć Pełnomocników ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (SME Envoy) powołana została przy Komisji Europejskiej w 2011 roku, a jej celem jest dopilnowanie by we wszystkich krajach UE prowadzona była polityka przyjazna wobec małych i średnich firm, a ich rozwojowi sprzyjało przyjmowane ustawodawstwo. W sieci uczestniczą przedstawiciele poszczególnych krajów członkowskich oraz jako obserwatorzy – organizacji reprezentujących małe i średnie firmy, a na jej czele sieci stoi obecnie polska komisarz odpowiedzialna za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP pani Elżbieta Bieńkowska. Sieć przedkłada m.in. doroczny raport Radzie ds. Konkurencyjności będącej ważnym organem Rady UE.

Francuscy spółdzielcy niezwykle uroczyście obchodzili 70-lecie uchwalenia ustawy o spółdzielniach, która nadała spółdzielczości we Francji dobre prawne ramy działania. Z tej okazji m. in. naczelna francuska organizacja spółdzielcza CoopFR w dniach 13-14 września zorganizowała dwudniową międzynarodową konferencję w Paryżu, na którą zaproszeni zostali członkowie Rady Cooperatives Europe (wśród nich prezes KRS Mieczysław Grodzki). Podczas czterech sesji konferencji szczególnie dużo miejsca poświęcono nowatorskim inicjatywom spółdzielczym we Francji odpowiadającym na rodzące się nowe potrzeby i oczekiwania społeczne, dostosowane do nowego stylu życia dojrzewających młodych pokoleń.

Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dniu 13 września 2017 r. wygłosił przed Parlamentem Europejskim doroczną mowę „O stanie Unii”. Europejska organizacja spółdzielcza Cooperatives Europe z zadowoleniem przyjęła przemówienie, oceniając, że do spraw takich jak lepsze regulacje prawne, zmiany klimatu czy problem migracji i działania, jakie w związku z nimi zamierza podjąć Komisja Europejska, ma podobny stosunek jak Juncker. Zarazem jednak Cooperatives Europe wyraziła żal, że Przewodniczący Komisji nie nawiązał do niedawno podpisanego Konsensusu Europejskiego w sprawie Rozwoju, czyli strategicznego planu, w którym nakreślono przyszłość europejskiej polityki rozwoju, w którego przygotowaniu uczestniczyła.

zapisz się do newslettera

Copyright by Krajowa Rada Spółdzielcza 2020

Projekt i wykonanie